Simultánní kabinové tlumočení, konsekutivní tlumočení, doprovodné tlumočení, šušotáž (z němčiny do češtiny a naopak)

 

Nabízím profesionální a kvalifikované tlumočení v jazykové kombinaci český a německý jazyk, které jsou oba mými aktivními pracovními jazyky. Zakládám si na vysokém standardu poskytovaných služeb. 

 

Ten mohu zaručit jednak díky několikatému vysokoškolskému studiu v oborech translatologie a německé filologie. Dalším důležitým faktorem pro vstup do tohoto oboru pro mě představuje a představovalo dvoujazyčné rodinné prostředí, které mi navíc umožnilo osvojit si německý i český jazyk jako mateřské jazyky a zažít všední den v obou zemích. 

 

Ačkoliv žiji v Německu, studovala jsem v Praze a v Pardubicích. 

 

Třetím pilířem jsou zkušenosti. Tlumočením a překládáním se zabývám devátým rokem. Mám za sebou několiv stovek odtlumočených hodin

 

Služby zahrnují všechny běžně používané typy tlumočení (s použitím tlumočnické techniky anebo bez ní). Konsekutivní i simultánní tlumočení či tzv. šušotáž (simultánní tlumočení šeptem do ucha klientovi), také doprovodné tlumočení či tlumočení po telefonu.

 

Druhy tlumočení

 

Konsekutivní tlumočení (následné): Řečník nejprve pronese svůj proslov nebo jeho část a poté dostane slovo tlumočník. Konsekutivní tlumočení může probíhat bez notace (úsek do tří minut) anebo s notací (delší úseky až do deseti minut). Používá se např. při obchodních jednáních, zavádění nových procesů do výroby, školení zaměstnanců, veřejných vystoupeních, odborných seminářích atd.

 

Doprovodné tlumočení: Tlumočník plní funkci doprovodu v rámci např. pracovních návštěv či obchodních cest.

 

Simultánní tlumočení: Tlumočník tlumočí v tlumočnické kabině, účastníci poslouchají tlumočení pomocí sluchátek. Používá se zejména na mezinárodních konferencích či seminářích. Simultánní tlumočení je možné provádět také formou šušotáže, kdy tlumočník šeptem tlumočí pro jednoho posluchače či malou skupinu (tlumočník hovoří zároveň s mluvčím). 

 

 

Nejčastěji tlumočím při těchto příležitostech

 

 • vědecké konference
 • porady
 • obchodní jednání
 • školení
 • audity
 • firemní prezentace, klientské návštěvy
 • přednášky
 • přejímky zařízení
 • státní návštěvy
 • veletrhy
 • jednání na úřadech, jednání o prodeji nemovitostí
 • zavádění procesů do výroby, workshopy
 • pracovní jednání
 • veřejné proslovy
 • tlumočení ve výrobě
 • setkání se zahraničními obchodními partnery
 • semináře 
 • doprovod na stavbách
 • mezinárodní konference
 
 

Kategorie tlumočení:

 

 • konferenční tlumočení - simultánní (kabina) - tlumočník hovoří současně s řečníkem, využití tlumočnické techniky

 

 • konferenční tlumočení - šušotáž - simultánní tlumočení šeptem v bezprostřední blízkosti

 

 • konsekutivní  a doprovodné tlumočení (běžné) - bez tlumočnického zápisu (nejčastější druh tlumočení)

 

 • konferenční tlumočení (vysoká konsekutiva, s tlumočnickým zápisem) - řečník hovoří delší dobu (5-8 minut), tlumočník si zapisuje poznámky ve formě tlumočnické notace a tlumočí ve chvíli, kdy se řečník odmlčí

 

 • tlumočení po telefonu (z domova) - komunikace probíhá prostřednictvím telefonu

 

 • tlumočení pro média

 

 

Na každou akci se dopředu pečlivě připravuji a vše, co uslyším, je zcela důvěrné. Máte-li jakýkoliv dotaz např. k jednotlivým druhům tlumočení, kontaktujte mě, ráda Vám poradím a pro Vaši akci vybereme ten nejlepší a nejvýhodnější způsob tlumočení.

 

 

Orientační ceník tlumočnických služeb

 

konsekutivní a doprovodné tlumočení: od 540 Kč/hodina 

simultánní kabinové tlumočení a šušotáž: od 950 Kč/hodina 

+ jízdné, čas strávený na cestě, ubytování: dle dohody, místa konání a délky projektu

 

 

Pracovní den činí maximálně 8 hodin. Přesčasy je nutno dohodnout dopředu. Tlumočení účtuji zpravidla v blocích po 4 hodinách (tzv. půlden - minimální fakturační rozsah). Je to tak proto, že jakékoliv tlumočení, a to i relativně jednoduché doprovodné tlumočení, vyžaduje terminologickou a organizační přípravu.  

 

Bydlím v Bayreuthu (Bavorsko, Horní Franky - nedaleko Chebu), možnost bezplatného ubytování mám také ve Vrchlabí. 

 

Pro nezávaznou cenovou nabídku mi napište na e-mail eva.doerfler@web.de. E-maily pročítám a odpovídám na ně pravidelně, několikrát za den. Tlumočení s Vámi také ráda proberu telefonicky nebo přes Skype (ideálně po předchozí dohodě). 

 

 

Velmi se těším na budoucí spolupráci!