Kdo je to překladatel?

16.10.2019 11:23

Kdo je to překladatel?

 

Každý z nás se určitě občas dostane do kontaktu s cizím jazykem nebo kulturou. Je jedno, jestli na dovolené, ve škole, v jazykovém kurzu, při služební cestě do zahraničí anebo při četbě překladové literatury. A každý z nás ví, že existují profesionálové, kteří nabízejí služby, jimiž nám tyto situace chtějí ulehčit. Kdo je to vlastně překladatel? A jak se jím stal? Jaký je rozdíl mezi překladatelem a tlumočníkem?

Zatímco náplní práce překladatele je písemný převod z výchozího jazyka do jazyka cílového, tlumočník předává výhradně ústní sdělení.

Většina překladatelů a tlumočníků pracuje tzv. na volné noze a podniká na základě živnostenského oprávnění. Ačkoliv pro živnostenské oprávnění jako takové není zapotřebí vzdělání ani odborná kvalifikace, vyžaduje výkon překladatelské anebo tlumočnické profese velké množství znalostí, dovedností a dalších specifických vlastností.

Pro překladatele je často zásadní pečlivost a preciznost, pro tlumočníka naopak rychlost a pohotovost ve vyjadřování, a především schopnost zvládat vypjaté situace. Většina lidí se domnívá, že překladatelem nebo tlumočníkem je automaticky každý, kdo perfektně ovládá dva jazyky. Tak jednoduché to bohužel není. Perfektní jazykové znalosti jsou pouze předpokladem pro osvojení tlumočnických a překladatelských dovedností.

Mezi ně se řadí osvojení tlumočnické notace, nácvik simultánního kabinového tlumočení, schopnost sdělený obsah správným způsobem vyjádřit v cílovém jazyce, rešeršní kompetence, znalost spisovného jazyka, gramatiky, kulturních odlišností a reálií dané jazykové oblasti, práce s odbornou terminologií, faktické znalosti oboru a mnoho dalších.

A proto je většina kvalitních překladatelů a tlumočníků absolventy vysokoškolských oborů. Nejčastěji programů překladatelství a tlumočnictví nebo filologie. Výhodou je také studium jakéhokoliv jiného oboru, čímž se tlumočník stane odborníkem na specifickou oblast (např. právo).

 

—————

Zpět