Aktuální projekty

27.07.2015 14:54

Překládám a tlumočím z českého jazyka do německého a naopak.

Nejčastěji překládané typy dokumentů, které jsem zpracovávala v poslední době:
lékařské zprávy, smlouvy, výroční zprávy, diplomové práce, beletrie, certifikáty, zkušební normy a předpisy, průmyslová analýza, měření, smlouvy na dodávky, obchodní korespondence, technická dokumentace, materiálové listy, specifikace výrobků

Obory a odbornosti, se kterými jsem se zabývala v poslední době:

ekonomika, řízení, právo, umění a kultura, humanitní vědy a obory, zbrojní průmysl, energetika, sklářský průmysl, stavebnictví, telekomunikace, daně, management  a řízení, obchod, fotografie, beletrie, fyzika, geografie a další

—————

Zpět